دفاع میرجلال‌الدین کزازی از شاهنامه‌

میرجلال‌الدین کزازی در صحبتهایی که به صورت غیر مستقیم در پاسخ به ادعای پس گرفته شده محمدحسین مهدویان مبنی بر فاشیستی بودن شاهنامه مطرح شد،از این کتاب بی بدیل دفاع کرد.

این شاهنامه‌پژوه و پژوهشگر ادبی، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص فاشیستی بودن یا نبودن شاهنامه فردوسی گفت: هر کس کمترین آشنایی با شاهنامه فردوسی داشته باشد، هرگز نمی‌تواند چنین دیدگاهی یکسره ناسازگار با سرشت و ساختار درونی و اندیشه‌ای و پیام شناختی این نامه گرامی بدهد. زیرا که شاهنامه، نامه مهر و آشتی و داد و پیوند و همبستگی در میان انسان‌هاست. در شاهنامه ایرانیان در هیچ جنگی آغازگر نیستند.

وی افزود: در شاهنامه فردوسی حتی دشمنان کوردل و کین توز ایران چهره‌ای یکسره پلید و پلشت ندارند. در میان آنان به چهره هایی برمی‌خوریم که برخودار از شایستگی های منشی و کنشی هستند. حتی به وارونگی از سوی دیگر، در میان ایرانیان نیز به چهره هایی می رسیم که یکسره پاک و پیراسته و پالوده از آلایش نیستند. در شاهکاری چنین چگونه می توان به رگه هایی برخوردار از نژاد پرستی، تنگ بینی یا خشک اندیشی تیره گرایانه رسید.

اشتراک گذاری در:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *