لطفا حرفه ای ها بروند؛فیلم کوتاه بماند!

بانی فیلم – احمدرضا دانش   لابد تا به حال خیلی این جمله را شنیده‌اید که «فیلم کوتاه و مستند پلی برای رسیدن به سینمای حرفه‌ای است»؛ گرچه این جمله از اساس غلط است اما چون موضوع این نوشته نیست، بیائید فرض کنیم که این جمله درست است. زمانی بود؛ شاید تا همین چند سال…