سامان دهندگان نابسامان نظام تهیه کنندگی!

داود موثقی

اخیراً عده ای معدود به واسط بر خورداری از رانت های سیاسی و مذهبی و دولتی ، منادی یکپارچگی و ساماندهی نظام تهیه کنندگی شده اند و این غائله را رهبری و هدایت میکنند.

با مرور  فراز و نشیب هایی که جریان تهیه کنندگی در گذشته داشته ، در خواهیم یافت که این اشخاص در مقاطع زمانی مختلف، خود عامل نا بسامانی تشکل های تهیه کنندگی بوده اند و هدفی جز انحصار گرایی و جاه طلبی مجنونانه نداشته اند و در مقاطع مختلف زمانی مهلک ترین ضربه ها را بر منافع تهیه کنندگان زده اند.

آقایان مورد اشاره،  ظاهراً از دوام و قوام سیستم فدراتیو فعلی شورای عالی تهیه کنندگان که مانع ترکتازی ایشان شده،  ناراضی و ناراحت به نظر می آیند و سعی دارند با آیین نامه جدیدی که جز ایجاد تبعیض و منفعل کردن قریب به اتفاق دیگر تهیه کننده ها و تصاحب موقعیت های سودجویانه برای خود، هدف دیگری را دنبال نمی کند، صاحب صفات ممتازه و متمایز بشوند .

این حضرات انحصار گر که در قفا،  دست در دست مدیران دولتی دارند، دلسوز سینما نیستند! سوزش سینما هدف آنهاست! بدترین  ضربه هایی که در گذشته سینما را تا مرز تعطیلی کامل برده، حاصل تلاش و کوشش وصف نا پذیر این گروه بوده است.

در این برهه از زمان که کل آحاد جامعه از تبعیض و نا برابری و وجود خودی و بیخودی فریاد اعتراض شان بلند شده است این عاملان خود شیفته و سود جو که به مثابه گرگی در میان میش ظاهر شده اند ، منادی تبعیض  نا برابری و انحصار گرایی شده اند.

امیدوارم تهیه کننده های سینمای ایران از اهداف اولیه شورایعالی تهیه کنندگان که از بدو شروع به کار، ثبات و یکپارچگی را به ارمغان آورده پاسداری کنند و با دانه این ظالمان به دام نیفتند.

اشتراک گذاری در:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *