بازیگری و گذر زمان

سنِ بازیگری چیست؟

مجید کریمی
اگر از خودمان بپرسیم سن بازیگری من چقدر است؟ به راستی پاسخ درست این سوال چیست؟
آیا اصلا تفاوتی بین سن واقعی و سن بازیگری ما وجود دارد؟ آیا سن بازیگری را همانند سن واقعی می سنجیم؟
هریک از ما سن واقعی خود را می داند زیرا سن واقعی ما، همان سن سنواتی ماست که با نگاهی به سال تولدمان بدست می آید اما سن بازیگری چیست ؟ برای پاسخ به این سوال و روشن تر شدن موضوع، دو بازیگر چهل ساله را مورد بررسی قرار می دهیم.
شخص اول:
بازیگری را در نظر گرفته و چنین فرض کنیم که سن بازیگری او با سن واقعی اش برابر است یعنی می توانیم بگوئیم که شرایط زیستی، تلاش و کیفیت زندگی هنری و ورودی های مختلف ادراکی و دریافتی او به اندازه زندگی هرانسان معمولی دیگری بوده است.
حال اگر شخص فوق را با بازیگری با همان شرایط سنی صوری مقایسه کنیم، اما با این تفاوت که سن بازیگری اش ده سال از سن واقعی اش بیشتر باشد، این امر چگونه صورت می پذیرد؟ با این فرض که این دو نفر استعدادها و توانمندی ذهنی یکسانی دارند؛ می توان درباره تفاوت سن بازیگری با سن واقعی شخص دوم چنین گفت:
۱٫ انبار اطلاعات فردی او پرتر است (در اثر سفرهای بیشتر، مواجهه با آثار بیشتر، مکاشفه بیشتر، مطالعات بیشتر و مشق نظری بیشتر و … بوجود می آید).
۲٫ تجربیات او بیشتر است و بیش از دیگران در کارهای نمایشی حضور پیدا کرده (تلاش بیشتری جهت حضور در کنار استادان این حرفه داشته و خود را بیش از بازیگر نمونه اول در جریان رخدادهای بازیگری قرار داده و دامنه وجودی خود را به مرکزیت اطلاعات و یافته ها نزدیک تر کرده است).
۳٫اندوخته های ذهنی بسیاری جمع کرده و حافظه های دیداری، شنیداری، حسی، هیجانی، عاطفی، و… خود را فعال کرده است.(تصاویر بیشتری دیده است، شنیده های بیشتری داشته است، احساسات بیشتری را دریافت و تجربه کرده است و آنچه که یک بازیگر باید به شکل درونی درک و دریافت کند؛ در او بیشتر است.)
۴٫ دریچه های ورودی خود را به سوی آموزش یا پذیرش مستمر گشوده است.(درجهت آموختن مباحث علمی بازیگری(تکنیک ها – شیو های مختلف بازیگری) تلاش بیشتری کرده است.
۵٫ در جهت شناسایی و تقویت ابزار بازیگری خود (بدن-بیان-حرکت) ممارست زیادی داشته است.
۶٫ تجربه ها و مشاهدات خود را به دفعات آزموده و هر بار هریک از نقش های خود را با شکل جدیدتری ارائه کرده است.
۷٫ بطور پیوسته دنبال یافته های جدید است (تصاویر و اطلاعات بیشتری در فایل های مغز خود می گنجاند).
۸٫ بازیگری را بطور حرفه ای دنبال کند.(یعنی از راه بازیگری امرار معاش کند و عضو یکی از گروه های نمایشی کشور باشد که مانند یک خانواده در کنار تولیدات نمایشی گروه باشد و بازیگری، شغل حرفه ای او باشد نه اینکه در حرفه دیگری مشغول کار باشد و در اوقات بیکاری و در بعضی از آثار نمایشی حضور یابد.)
در نتیجه می توان گفت:«سن بازیگری بازیگرانی از سن واقعی شان بیشتر است که از روند شرایط زیستی خود، پیشی گرفته و در ارتقاء کیفیت زندگی هنری خود کوشیده اند و هیچ گاه ورودی های مختلف ادراکی و دریافتی خود را نبسته و بیش از بازیگرانی که همچون انسان های معمولی زیسته اند، تلاش کرده اند. همچنین یکایک بندهای فوق الاشاره را از دید تیزبین و دقیق خود گذرانده و خود را در مواجهه با یافته های بیشتری قرار داده اند».
برای توضیح بیشتر، اگر به روند زندگی خود بیندیشیم، خواهیم دید که بعضی از سالهای زندگی مان پرکار وپر رفت وآمد و پر از مشاهدات مختلف بوده است و سفر بیشتری کرده ایم در نتیجه تصاویر بیشتری دیده ایم و معلومات بیشتری بدست آورده ایم اما بعضی از سال های زندگی مان نیز برعکس آن بوده است و از آنجا که بازیگری تنها شغل و هنری است که برای رسیدن به آن باید بیش از بقیه مشاغل یا هنرهای دیگر دانست، تلاش کرد و در علوم مختلف و مشاغل دیگر کاوش کرد، باید دید هر یک از ما چه روندی را در زندگی و شرایط زیستی خود طی کرده ایم و از نظر سن بازیگری، در چه شرایطی بوده و کجای این مسیر قرار داریم.
براستی سن بازیگری شما چقدر است؟
*کارشناس ارشد سینما و مدرس سینما و بازیگری

اشتراک گذاری در:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *