دبیر کمیته داوری جشنواره بین المللی رادیو:

شاخص های داوری پانزدهمین جشنواره بین المللی رادیو تصویب شد

دبیر کمیته داوری پانزدهمین جشنواره بین المللی رادیو گفت: در کمیته داوران جشنواره بین المللی رادیو،شاخص های داوری و قالبهای مختلف برنامه سازی در هر بخش تدوین شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی پانزدهمین جشنواره رادیو، بهنام احمد پور مبارکه، دبیر کمیته داوری پانزدهمین  جشنواره بین المللی رادیو با اعلام این خبر گفت:  طی جلسات متعدد و با حضور جمعی از کارشناسان رادیو ، با توجه به تجربیات جشنواره های پیشین ،شاخصهای داوری در بخشها و قالبهای گوناگون برنامه سازی به تصویب رسید.

شایان ذکر است کلیه برنامه ها در هر بخش بر اساس این شاخص ها داوری و ارزیابی خواهند شد.

قالب های برنامه سازی بدین شرح می باشد:

بخش مستمر:مجله رادیویی، برنامه های گفتار محور، گفت و گو محور، ساختارهای نوین، مستند، مسابقه، نمایش ، نغمات آیینی ، دفاع مقدس ، رونق تولید ، برنامه های مناسبتی و برنامه های زبان فارسی

بخش مردمی: مستند، قطعه موسیقی ، گزارش ، نمایش کوتاه ، گزارش ورزشی ، پادکست ، آموزش معرفی برنامه ها

بخش بین الملل: مستند، مستند نمایشی ، یوجی فی،psa،csa،نمایش کوتاه، برنامه های شخصیت محور، برنامه های سرگرمی و آموزشی، مینی فیچر

وی افزود: در بخش ویژه جشنواره نیز قالب ها آزاد هستند.

دبیر کمیته داوری پانزدهمین  جشنواره بین المللی رادیو با اشاره به« شاخص های داوری در بخش ویژه » گفت: خلاقیت در طراحی ساختار متناسب با هدف، موضوع و مخاطب، جذابیت موضوع، ضرب آهنگ مناسب، بکر بودن سوژه و نحوه ورود به آن، انتخاب عوامل، کاربری موسیقی و جلوه های صوتی  از شاخص های داوری در بخش ویژه است.

احمدپور با اشاره به «شاخص های داوری در بخش مستمر» ادامه داد: در برنامه ها با ساختار «مجله رادیویی» حفظ و تداوم انسجام برنامه، طراحی و تنوع آیتم های برنامه، به کارگیری و هدایت نیروی انسانی، نوآوری در ارائه پیام، انتخاب و کاربرد موسیقی و جلوه های صوتی، کیفیت فنی( شفافیت صدا، میکس مناسب، هماهنگی سطوح صدا) ملاک است.

در برنامه های «گفت و گو محور» نیزطراحی درست گفت و گو، تسلط مجری بر موضوع و طرح پرسش در مسیر اهداف، انتخاب مناسب و درست گفت و گو شونده، توجه به سطح دانش مخاطب هدف، تناسب با شرایط روز جامعه، لحن، ادبیات و رعایت قواعد زبان فارسی از شاخص های داوری است.

وی تصریح کرد: در برنامه «گفتارمحور» تناسب متن با لحن و صدای گوینده، اجرای دلنشین و مؤثر، تدوین مؤثر برای انتقال پیام متناسب با حس منتقل شده،  تناسب موسیقی و جلوه های صوتی با متن و گفتار، در برنامه های «نمایشی»متن(پیرنگ، کشش و جذابیت، شخصیت پردازی، ضرب آهنگ داستان، ایجاز) ، خلاقیت و نوآوری در پرداخت نمایشی ، انتخاب نقش و تسلط بازیگران ، انتخاب و کاربرد مناسب موسیقی و جلوه های صوتی، کیفیت فنی (شفافیت صدا، میکس مناسب، هماهنگی سطوح صدا)، تصویرسازی مناسب، در بخش «ساختارهای نوین»ساخت و چینش منسجم، خلاقیت در طراحی و انتقال پیام و اثرگذاری از شاخص های داوری است.

دبیر کمیته داور جشنواره انتخاب سوژه بکر و خلاقیت در ارائه پیام، انتخاب رویکرد متناسب با شرایط روزو سایر شاخص های اختصاصی متناسب با ساختار برنامه  را از معیارهای اختصاصی ساختار مربوطه «دفاع مقدس »ذکر کرد و گفت:  در بخش «رونق تولید» نیز انتخاب سوژه بکر و خلاقیت در ارائه پیام ، انتخاب رویکرد متناسب با شرایط روز و سایر شاخص های اختصاصی متناسب با ساختار برنامه مهم است.

 

احمدپور با اشاره به برنامه هایی که به پاسداشت «زبان فارسی» می پردازند گفت: رویکرد خلاقانه به زبان و ادبیات فارسی، تناسب موسیقی با فرهنگ و ادبیات فارسی و سایرشاخص های اختصاصی متناسب با ساختار برنامه همچنین پشتوانه پژوهشی و استفاده مناسب از ظرفیت های ادبیات فارسی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی استفاده مناسب از ظرفیت های ساختار برنامه برای مناسبت ها، خلاقیت ونوآوری در طراحی و پرهیز ار کلیشه ها، تناسب فضای موسیقایی برنامه با مناسبت، کیفیت فنی (شفافیت صدا، میکس مناسب، هماهنگی سطوح صدا) و سایرشاخص های اختصاصی متناسب با ساختار برنامه را از شاخص های داوری در « برنامه های مناسبتی» ذکر کرد و گفت : در بخش «مسابقه» نیز جذابیت ایده، خلاقیت در طراحی پرسش ها، شیوه اجرا و داوری و رعایت عدالت برای معرفی برنده، انتخاب و کاربرد مناسب موسیقی و جلوه های صوتی، ضرب آهنگ متناسب با موضوع و ساختار، ایجاد فرصت هم ذات پنداری مخاطب با شرکت کننده، طراحی خلاقانه مراحل مسابقه، کیفیت فنی (شفافیت صدا، میکس مناسب، هماهنگی سطوح صدا) مطرح است.

ضمن اینکه در بخش «نغمات آیینی»خلاقیت در انتخاب شعر و قالب،کیفیت اجرا و هماهنگی گروه و کیفیت فنی (شفافیت صدا، میکس مناسب، هماهنگی سطوح صدا) مورد بررسی قرار می گیرد.

احمد پور با اشاره به شاخص های داوری در بخش بین الملل گفت:در بخش «نمایش کوتاه»متن(پیرنگ، کشش و جذابیت، شخصیت پردازی، ریتم داستان، ایجاز)، خلاقیت و نوآوری در پرداخت نمایشی، انتخاب نقش و تسلط بازیگران شخصیت ها، کارگردانی، توفیق در تصویر سازی مناسب برای مخاطب هدف و رعایت پرسپکتیو در میکروفن گذاری مطرح است.

در بخش « مینی فیچر»توفیق در انتقال پیام متناسب با مخاطب هدف، استفاده مناسب از عناصر سازنده مینی فیچر(متن، صدای محیط، موسیقی و کلیپهای صوتی)،کیفیت فنی (شفافیت صدا , میکس مناسب , هماهنگی سطوح صدا)، پرداخت حرفه ای , نوآوری و خلاقیت ( در ساختار ، زبان وتلفیق موسیقی )، توفیق در دراماتیزه کردن، جذابیت موضوع و بکر بودن سوژه دیده می شود.

توفیق در انتقال پیام متناسب با مخاطب هدف، پشتوانه پژوهشی و ارزش محتوای عناصر برنامه، کیفیت فنی (شفافیت صدا , میکس مناسب , هماهنگی سطوح صدا )،  پرداخت حرفه ای ، نوآوری و خلاقیت ( در ساختار ، طراحی ، زبان ، تلفیق و موسیقی )، استفاده از شیوه های مناسب استناد رادیویی، جذابیت موضوع و بکر بودن سوژه از شاخص های بخش «مستند» است.

وی ادامه داد: در بخش «مستند نمایشی»جذابیت موضوع و توفیق در انتقال پیام، پشتوانه پژوهشی و ارزش محتوای عناصر برنامه، میکروفن گذاری صحیح و رعایت پرسپکتیو صدا ، توفیق در بازسازی نمایشی رخداد (متن و بازیگری) و بهره گیری از عنصر روایت  از شاخص های داوری است.

در بخش« CSA-PSA »معرفی صحیح موضوع متناسب با مخاطب هدف ، کیفیت فنی و صدابرداری مناسب، طراحی خلاقانه، انتخاب موسیقی ، افکت و کلام ، پرداخت رادیویی تاثیرگذار و نگارش مناسب و متناسب متن  مطرح است.

در بخش «شخصیت محور»طراحی خلاقانه و توجه به وجوه زیبایی شناختی برنامه با محوریت مجری ، ظرفیت ها و تسلط اجرا،توانمندی مجری در برقراری ارتباط با مخاطب و عوامل برنامه، انتخاب موضوع واصالت محتوا، توانایی در اقناع و ضرب آهنگ مناسب گفتار مهم است.

در بخش« UGC»طراحی خلاقانه و انتخاب ساختار متناسب با محتوای قابل ارائه ، حفظ انسجام و پیوستگی مطالب، تنوع در منابع مورد استفاده،  انتخاب مناسب سوژه و تدوین مناسب،حفظ ریتم در تناسب با مخاطب هدف از شاخص های داوری است.

در بخش «آموزشی و سرگرمی»تناسب ساختار برنامه با موضوع آموزشی، تنوع، ایجاد کشش و توفیق در جذب مخاطب ، اثر گذاری آموزشی بر مخاطب هدف ، بهره گیری از وجوه خلاقانه در طراحی پیام آموزشی، بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات آموزشی، مورد توجه قرار می گیرد.

دبیر کمیته داوری پانزدهمین  جشنواره بین المللی رادیو با اشاره به« شاخص های داوری در بخش مردمی» گفت: در بخش «مستند»جذابیت و بکر بودن سوژه،پرداخت خلاقانه( در ساختار، طراحی ، تلفیق و موسیقی)، استفاده از شیوه های مناسب استناد رادیویی، پشتوانه پژوهشی و ارزش محتوای عناصر برنامه،کیفیت فنی در بخش«پادکست»انتخاب سوژه و نحوه پرداخت متناسب ، طراحی خلاقانه و متناسب با موضوع،حفظ ضرب آهنگ و رعایت ایجاز،  کیفیت فنی در بخش «موسیقی»شعر و ترانه، تسلط خواننده و اجرای صحیح، آهنگسازی، نوازندگی و تنظیم در بخش «گزارش»انتخاب مناسب و خلاقانه سوژه، پرداخت مناسب موضوع، نوآوری در ارائه گزارش،فضاسازی مناسب و توصیف موقعیت در بخش «گزارش ورزشی»تسلط به رشته انتخاب شده،توانایی بازتاب رخداد ورزشی،تناسب هیجان گزارش با صحنه ها،رعایت قواعد زبان فارسی و پرهیز از تکلف در بخش« آنونس معرفی برنامه های رادیویی»معرفی دقیق برنامه، بهره گیری از صدای متناسب با موضوع و نوع برنامه، میزان جذابیت و اثرگذاری متن،به کارگیری موسیقی و جلوه های صوتی در بخش« نمایش کوتاه»متن مناسب دارای کشش و منطق داستانی،رعایت ایجاز،توانمندی و تسلط بازیگران،کارگردانی،کیفیت فنی از شاخص های داوری این بخش است که سنجیده می شود.

اشتراک گذاری در:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *