نظرات 1
  1. یک بار در جایی خواندم دروغ کلید همه پلیدی هاست .درک درستی از این جمله قصار نداشتم تا به امروز که هر کجا وهر کسی را که می بینیم بدون ابزار دروغ امور نمی گذراند.از مدیران ریز ودرشت اقتصادی و سیاسیون به ظاهرا دلسوز مردم گرفته تاهنرمندان وفعالان فرهنگی واجتماعی.یک جامعه بیمار با متولیان بیمار سازمان صدا سیما بامدیران خودخواه که با ٲن همه ظرفیت های مالی وانسانی ببینید چی تحویل مخاطب می دهند .کجای دنیا یک سازمان به این عریض وطویلی را به حال خودش رها می کنند هیچ می دانید چقدر بودجه دارد؟ وچطور با چند مجری فاسد رویهم ریخته وچه پولهایی را به جیب می زنند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *