نگارش آئين نامه اکران سال 94 آغاز شد

به گزارش فارس، اعتبار آئين نامه اکران که براي سال 93 تدوين شده بود تا آخربهمن ماه 93 است.
نگارش آئين نامه اکران سال 94 توسط گروهي از نمايندگان تهيه کنندگان، پخش کنندگان، سينماداران و کانون کارگردانان آغاز شده واحتمالا در سه جلسه آئين نامه اکران سال 94 نوشته خواهد شد. مرتضي شايسته، علي سرتيپي، سيدجمال ساداتيان، منوچهر شاهسواري، همايون اسعديان، محمد قاصد اشرفي، غلامرضا فرجي، محمدرضا صابري، عليرضا سعيدي پور، اميرحسين علم الهدي، مجيد مسچي نگارش آئيننامه اکران 94 را عهدهدار هستند. اين اعضا به صورت رسمي معرفي نشدهاند. در شرايطي نگارش آئيننامه آغاز شده است که هنوز رئيس سازمان سينمايي جايگزيني براي محمد احساني (معاون آثار سينمايي و سمعي و بصري) در نظر نگرفته است و در مصاحبهاي ايوبي تاکيد کرد تا قبل از آغاز جشنواره فردي را براي احراز اين پست معرفي خواهد کرد.

اشتراک گذاری در:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *