ضد «یادداشت»

پرویز نوری ۱- عرض شود که ما واقعاً معنای این «سیاه نمایی» را نفهمیدیم. چه چیزی را «سیاه» می‌دانند؟ از همان چند سال پیش که عنوان «سیاه نمایی» شکل گرفت ما خیلی فیلم‌ها را دیدیم با موضوع زندگی‌های فقیرانه، خانه‌های کهنه و اسقاط، در و دیوارهای ریخته، آدم‌های درب و داغون، و البته اعتیاد و…

عرصه ادب، خالی از ادیب

ادبیات فارسی از غنی‌ترین ادبیات جهان است که به قدمت و قدرت آن همه اذعان داشته و خواهند داشت. عرصه ادبیات ایران هیچ گاه از ادیب خالی نبوده و در هر عصر، استادانی مسلم پرچم همیشه افراشته ادبیات ایران زمین را در دست گرفته و نگذاشته‌اند دمی از اهتزاز بیفتد. تاریخ ادبیات ایران آن قدر…

برخورد مقتصدانه با مقوله موسیقی فیلم

وقتى نام آهنگساز را در گروه موسیقى یک فیلم مى بینیم، باید بر این اصل استوارش ببینیم که آن شخص، صفت آهنگسازى را بر دوش مى کشد. یعنى به اصول اصلى آهنگسازى که تم، هارمونى، پلى فونى، ارکستراسیون و… آگاه است. این به این معناست که گروه موسیقى یک فیلم یک آهنگساز است.  ولى در…

فرزند ناخواسته

سیدرضا اورنگ مرد به سختی تلاش می‌کرد تا خانواده فقیر خود را اداره کند. هر چه بیشتر کار می‌کرد، فقرش بیشتر می‌شد. اداره چهار بچه قد و نیم قد کار هر کسی نبود، آن هم توسط مرد فقیری که از صبح تا شام برای لقمه‌ای نان، جان می‌کند. آنان دیگر نمی‌توانستند صاحب فرزندی شوند، زیرا…

ناگه زیکدیگر می مانیم

بانی فیلم – کاظم هژیرآزاد – امیراخوین با نوشته و کارگردانی نمایش «خانه آقای کرمی» ما را به منزل خانواده کوچک آقای کرمی در «تماشاخانه باران» دعوت می کند تا شاهد قصه وحله ای از زندگی یک خانواده از اقشار متوسط رو به پایین باشیم. از همان آغاز داستان ما را به تماشای جزئیاتی از…

وقتى تهران «هنر »را تبلیغ کرد

١- اردیبهشتى ترین تهران را از خاطر نخواهیم برد: ١۶ تا ٢۵ اردیبهشت که به همه شهر، رنگ هنر پاشیده شد و به هر سوى که سر مى چرخاندى یک شاهکار هنرى نگاهت را نوازش مى داد؛باور کنید از همین الان، دلم براى چنان تهرانى تنگ شده است. ٢- تهران، شلوغ تر از همیشه است،…