تمهیدات اسکار برای برگزاری مراسم

4 ماه پیش
تهیه‌کنندگان اسکار با استفاده از تجربیات گلدن گلوب و گرمی قصد دارند برنامه‌ای حضوری را با کمترین خطر در پیش بگیرند. به گزارش مهر به نقل از ورایتی، مهمانان مراسم اهدای جوایز اسکار امسال ممکن است نتوانند خیلی سر جای‌شان راحت بنشینند چون برگزارکنندگان مراسم در حال ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات