سلیقه «اسکار» دیگر با «مردم» هم‌خوانی ندارد!

7 فروردین , 1400
اسکار و باکس آفیس دیگر با هم تطابقی ندارند و جوایز مهم سینمایی کمتر بر نظر مردم تاثیر می‌گذارند. به گزارش مهر به نقل از ورایتی، نامزدهای نود و سومین جوایز اسکار یک بار دیگر یادآوری کردند که در قرن بیست‌ویکم شکاف بین جوایز و نظر عموم مردم ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات