انجمن مطبوعات خارجی هالیوود

انجمن مطبوعات خارجی هالیوود مطلقاً نجات‌دادنی نیست!

24 اردیبهشت , 1400
انجمن مطبوعات خارجی هالیوود تأکید دارد که در حال بهتر کردن اوضاع و متنوع‌سازی اعضایشان هستند، اما متنوع شدن اعضا موجب پاک شدن دهه‌ها بدرفتاری، آغوش باز در برابر ارتشا و… نخواهد شد. به گزارش مهر، متنی که در ادامه می‌خوانید نوشته کیلی دونالدسون است که ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات