سی‌هزار نقاشی «باب راس» کجاست؟!

15 اردیبهشت , 1400
در حالی که «باب راس» با اختلاف، پرکارترین نقاش تاریخ بوده اما هیچ یک آثار او برای خرید و فروش در بازار آثار هنری موجود نیست. به گزارش ایسنا، «بابا راس» نقاش معروف آمریکایی که با اجرای برنامه تلویزیونی «لذت نقاشی» به شهرت جهانی رسید، در سال ۱۹۹۵ درگذشت اما ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات