مساله حریم تئاترشهر، حل می‌شود؛ وعده قادر آشنا!

17 فروردین , 1400
مدیرکل اداره هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره پیچیدگی روند تعیین حریم تئاترشهر با تاکید بر اهمیت گفت‌وگو به جای ساختن فیلم و توهین، تاکید کرد: با استناد به دوستی و درایتی که از شهردار تهران سراغ دارم، مساله تعیین حریم تئاترشهر حل می‌شود. مجموعه تئاترشهر ...
تئاتر شهر

همه تئاتر که نباید به تهران و محدوده چهارراه ولیعصر ختم شود!

16 فروردین , 1400
ماجرای محرومیت ما از این نعمت ربط چندانی به کرونا ندارد. سال‌هاست که افرادی دلسوز فریاد می‌زنند همه تئاتر که نباید به تهران و آن هم در محدوده چهارراه ولیعصر ختم شود. شهرهای دیگر از این هنر چه سهمی دارند؟! این فریاد اما یا شنیده نمی‌شود یا ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات