اسپایک لی رییس داوران کن ۲۰۲۲

26 اسفند , 1399
بانی‌فیلم: جشنواره کن ۲۰۲۲  که گویا حتما به شکل فیزیکی در ماه ژوییه برگزار خواهد شد. این جشنواره که  تاریخ برگزاری خود را به خاطر شرایط کرونایی دو ماه به تاخیر انداخته بود، از تاریخ ۶ تا ۱۷ ژوییه برگزار خواهند شد. رییس داوران هفتاد وچهارمین دوره اسپایک لی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات