رضا توکلی در عزای مادرش نشست

14 فروردین , 1400
بانی‌فیلم: رضا توکلی بازیگر سینما. تلویزیون در غم درگذشت مادرش نشست. توکلی روز گذشته با اعلام این خبر نوشت که: مادرم رفت… کرونا مادر عزیزم و گرفت از من… بانی‌فیلم این مصیبت را به رضا توکلی تسلیت می‌گوید. ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات