ادامه پیگیری برای تغییر کاربری سالن‌های سینما

4 خرداد , 1400
رییس انجمن سینماداران خبر می‌دهد که درخواست برای تفییر کاربری سالن‌های سینما ، در سال جدید هم متوقف نشده و در دو ماه ابتدایی ۱۴۰۰ چند سینما در تهران و شهرهای دیگر خواستار تغییر کاربری و استفاده‌ای دیگر از سینماهای خود شده‌اند. به گزارش ایسنا، در حالی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات