سریال نمایش خانگی «سیاوش»

نقد یک فیلمساز در باره سریال نمایش خانگی «سیاوش»

4 ماه پیش
اسماعیل فلاح‌پور از تماشای این میزان از لمپنیسم و عوامزدگی در قالب یک سریال نمایش خانگی تحت عنوان با مسمای «سیاوش» در شگفتی بسر می‌برم. از اینکه سریال‌های متوسط و سطحی زیاد داریم، از اینکه طنزهای سخیف و بندتنبانی به وفور تولید می‌شوند، عادت کرده‌ایم ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات