دوبله دوباره اولین فیلم دوبله شده!

16 اردیبهشت , 1400
به مناسبت روز دوبله اولین فیلم دوبله شده به فارسی، مجددا توسط چکاوا دوبله شد. به گزارش ایرنا، اولین فیلم دوبله شده به زبان فارسی، توسط کوشان و دوستانش در سال ۱۳۲۴ دوبله شد. نام این فیلم نخستین وعده دیدار بود که یک فیلم فرانسوی با بازی دانیل داریو و ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات