ویرانی، عشق، زندگی و هنر؛ چهار زاویه متفاوت در یک تصویر

22 فروردین , 1400
*جمشید پوراحمد مملکت‌مان هنرمندان بسیاری در دل خود دارد که بنا بر هزار و یک دلیل ناگفته و ناشنیده، پنهان و ناشناخته‌ مانده‌اند. قصد دارم در این نوشتار، عکاسی هنرمندی را معرفی کنم که در وادی هنر عکاسی ناشناخته مانده… نجمه نظری زنی با ظرافت اما در لباس ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات