شرایط آموزش را «قرمز» اعلام می‌کنم، اما هنوز امید دارم

3 ماه پیش
فردوس حاجیان فیلمی تبلیغی را دوستان برای من از اجرای یک بانوی مجری سابق تلویزیون ارسال کردند که در تلویزیون با حجاب کامل اسلامی موسوم به عرف اسلامی ظاهر می‌شد لیک در این فیلم‌های ارسالی ماجرا عوض می‌شود و این بانو به گونه‌ای دارد نشان می ...
سرديس فردوس حاجيان در قائم شهر

ادای احترام به آموزگار نمونه؛ نصب سرديس فردوس حاجيان در قائم شهر

4 ماه پیش
سرديس فردوس حاجيان معلم برگزیده یونسکو توسط شهردارى و شوراى شهر قائم شهر در خيابان اصلى این شهر نصب شد. به گزارش بانی‌فیلم و بر اساس خبر ارسالی، سرديس فردوس حاجيان معلم برگزیده یونسکو توسط شهردارى و شوراى شهر قائم شهر در خيابان اصلى مشهور به خيابان سارى روبروى ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات