اندر حکایتِ وامِ دولت؛ به نامِ کی؟ به کامِ کی؟

4 ماه پیش
یادداشت / محسن دامادی من به طور جدی پیگیرِ اخبار نیستم، به ویژه در فضای مجازی. خوشبختانه در تعطیلاتِ نوروزی دوستی را دیدم. گفت حدود دو سال پیش فهرستی از یک خبرگزاری دیده که در آن فهرست، بنده هم بیش از 900 میلیون تومان وام از بنیاد سینمایی فارابی و موسسه ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات