مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو

بازگشایی مرکز ملی فرهنگی «ژرژ پمپیدو» با نمایش آثار کیارستمی

14 اردیبهشت , 1400
مرکز ملی فرهنگ و هنر ژرژ پمپیدو در پاریس به مناسبت بازگشایی پس از چند ماه تعطیلی، برنامه کامل مرور آثار عباس کیارستمی را برگزار می‌کند. به گزارش ایسنا، برنامه مرور آثار عباس کیارستمی هنرمند فقید و شناخته‌شده ایرانی برای بازگشایی مرکز ملی هنر و فرهنگ «ژرژ پمپیدو ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات