مسعود فراستی: برخی آرزوی مرگم را دارند؛ حمله قلبی‌ام شایعه است!

12 فروردین , 1400
مسعود فراستی منتقد سینما شایعه حمله قلبی و انتقالش به بیمارستان را تکذیب کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در ساعات گذشته خبری مبنی بر وخامت حال مسعود فراستی در فضای مجازی دست به دست شد. برخی از رسانه‌ها این موضوع را منتشر و اعلام کردند که این منتقد سینما ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات