موزه هنرهای معاصر، سوژه جدید مستند «نگاه دوموس به ایران»

18 اردیبهشت , 1400
موزه هنرهای معاصر تهران و مجموعه بی‌نظیر آن سوژه ششمین قسمت از سری مستندهای «نگاه دوموس به ایران» از سفارت ایتالیا در تهران شد. به گزارش ایرنا از سفارت ایتالیا در تهران، سلسله برنامه نگاه دوموس به ایران در جدیدترین قسمت خود با عنوان موزه هنرهای معاصر تهران: ضد ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات