معرفی فیلم‌های هفته منتقدین کن؛ بازهم فیلمی از ایران نیست!

17 خرداد , 1400
بانی‌فیلم: امروز دوشنبه ۷ ژوین فهرست فیلم‌های حاضر در بخش هفته منتقدین فستیوال کن معرفی شد. از ایران فیلمی در این بخش حضور ندارد. به گزارش خبرنگار بانی‌فیلم، بر اساس سنت چند سال اخیر، بخش هفته بین اللملی منتقدین، کنفرانس مطبوعاتی برگزار نکرد اما شارل تسون مدیر ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات