هنرمندان پیشکسوت از سه‌شنبه واکسن می‌زنند

27 اردیبهشت , 1400
واکسیناسیون هنرمندان عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ در محل موسسه هنرمندان پیشکسوت انجام می‌شود. به گزارش روابط‌ عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، طبق هماهنگی‌های انجام‌شده با مرکز بهداشت شمال تهران برای سهولت امر واکسیناسیون هنرمندان پیشکسوت عضو مؤسسه، فرآیند واکسیناسیون هنرمندان پیشکسوت بالای ۷۵ ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات