واکسیناسیون کرونا

مسئولان عجول تنبیه می شوند؛ واکسیناسیون کرونا به نوبت!

29 فروردین , 1400
اقدام مسئولان شهری در استان‌های خوزستان و گلستان در تخصیص واکسن کرونا به گروه‌های هدف که مورد انتقاد افکار عمومی قرار گرفت، برخورد قاطع مسئولان با خاطیان را در پی داشت تا راه را برای تکرار اینگونه اقدامات ببندد. به گزارش ایرنا، از زمان ورود ویروس کرونا به ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات