دوران گذار برای سینما یا تدارک برای خواندن فاتحه!

4 ماه پیش
بانی‌فیلم: هفته گذشته خبری شنیدیم که در نوع خود در حال و احوال این روزهای سینمای فلک‌زده کشورمان، جدید و تازه است. داستان از این قرار است که یک کارگردان برای اطمینان یافتن از بی‌مسئله بودن بودجه و سرمایه آورده شده توسط تهیه‌کننده [صوری] فیلمش، از ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات