image

غم از دست دادن هم‌وطنان بدترین قسمت سال ۹۹ بود

4 ماه پیش
یوسف مرادیان گفت: کرونا دیدگاه‌های ما را به زندگی تغییر داد؛ کرونا نزدیکی مرگ را به ما بسیار نشان داد که در کسری از ثانیه می‌تواند اتفاق بیفتد. سالی که گذشت سالی سخت و تلخ برای تمام مردم در گوشه و کنار این جهان خاکی بود. سالی که ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات